MANAGER DE PROIECT

  • Asigurarea legaturii cu proprietarii de apartamente, cu presedintele si comitetul asociatiei de proprietari;
  • Asigurarea legaturii cu furnizorii de utilitati, indeplinirea tuturor formalitatilor necesare cesionarii contractelor de furnizare a utilitatilor comune aferente imobilului, negocierea contractelor in interesul asociatiei de proprietari, rezolvarea tuturor problemelor aparute si/sau existente pe toata perioada contractului;
  • Calcularea si propunerea spre aprobare a bugetului anual pentru asociatia de proprietari. Bugetul va cuprinde toate veniturile si cheltuielile asociatiei de proprietari pentru anul urmator si vor fi elaborate pe baza cheltuielilor anului curent ajustate pe baza diferitelor estimari despre cresterea sau descresterea costurilor lunare ale asociatiei. In plus se va analiza fondul de rulment si fondul de reparatii pentru a asigura asociatia ca aceste fonduri sunt suficiente derularii activitatilor curente si pentru investitiile sau reparatiile preconizate. La aprobarea bugetului, se va face o analiza a fondurilor de numerar ale asociatiei pe ultimele 12 luni si se vor recomanda masuri pentru optimizarea acestora;
  • Monitorizarea si gestionarea politelor de asigurare;
  • Planificarea, coordonarea si controlul activitatilor de reabilitare, intretinere si dezvoltare optima a proprietatii, potrivit intereselor proprietarilor, deciziile acestora si a resurselor alocate;
  • Consultanta tehnica, juridica si economica, privind activitatea de administrare a imobilului;
  • Efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea imobilelor din cadrul asociatiei de proprietari;
  • Urmarirea realizarii contractelor incheiate de asociatia de proprietari cu furnizorii de bunuri si servicii;
  • Asigurarea respectarii de catre asociatie a legilor si reglementarilor legale precum si a hotararilor emise de Primaria de sector si de Primaria Municipiului Bucuresti.