LEGI, ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI DE GUVERN

Legea nr 230/2007

Legea nr 230/2007 (M.O. nr. 490/23.07.2007) - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

H.G. nr. 1588/2007

H.G. nr. 1588/2007 (M.O. nr. 43/08.01.2008) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari..

Ordinul 1969/2007

Ordinul 1969/2007 (MO nr 846/10 dec/2007) – privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Legea nr. 82/24 dec 1991

Legea nr. 82/24 dec 1991 (MO nr 629/26 aug 2002) republicată în temeiul art III din OG. 61/2001 (MO partea I, nr. 531/31 aug 2001) aprobată cu modificările și completările prin legea 310/2001 (MO partea I nr 380/5 iunie 2002) republicată în MO partea I nr 20/20 ian 2000 – Legea contabilității.

Legea nr 53/2003

Legea nr 53/2003 (MO 72/5 feb 2003) – Codul muncii.

ORDIN nr. 3512 / 27 noiembrie 2008 (*actualizat*)

ORDIN nr. 3512 / 27 noiembrie 2008 (*actualizat*) privind documentele financiar-contabile (actualizat pânã la data de 1 ianuarie 2011*)

Ordinul 2226/2006

Ordinul 2226/2006 (MO 1056/30 dec 2006) – privind utilizarea formelor financiar-contabile de către persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată.