ADMINISTRARE TEHNICO-GOSPODAREASCA - Simt de raspundere

  • Procurarea mijloacelor material contra cost, necesare intretinerii si reparatiilor curente ale elementelor proprietatii comune raspunderea asupra integritatii acestora;
  • Instiintarea comitetului executiv si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere si reparatii;
  • Verificarea lunara, a indexului contoarelor asociatiei;
  • Urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna, activitati sociale si alte tipuri de activitati;
  • Supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere si participarea la receptia lor, consemnand finalizarea acestora; asigurarea efectuarii de plati corespunzatoare stadiului lucrarii;
  • Controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, si in caz de incalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
  • Inspectarea proprietatii comune in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa, etc.);
  • Efectuarea de mici reparatii la elementele proprietatii comune (inlocuire becuri, intrerupatoare, elemente de inchidere la usi si ferestre, etc). Pentru acestea, asociatia de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite;
  • Sesizeaza Comitetul Executiv al Asociatiei de proprietari despre orice actiune de distrugere a partilor comune intreprinse de catre un proprietar /chirias;
  • In caz de urgente manevreaza instalatiile sanitare din subsol pentru remedierea avariilor aparute.