ADMINISTRARE FINANCIARA - Corect si transparent

  • Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice, in conditiile legii;
  • Intocmirea listelor lunare de plata, a intretinerii si afisarea acestora, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
  • Gestionarea bunurilor materiale si fondurilor banesti;
  • Intocmirea si depunerea, semestrial, a situatiei elementelor de activ si pasiv ale asociatiei la Primaria de sector, conform Legii nr. 230/2007;
  • Prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile a asociatiei de proprietari;
  • Intocmirea si prezentarea anuala, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent;
  • Calcularea si incasarea penalizarilor conform Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, a Hotararii de Guvern nr. 1588/.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 si a sistemului aprobat de adunarea generala.